Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Ανακοίνωση για το ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΑ – ΤΥΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΑ – ΤΥΥ ΠΕΙΡΑΙΑ θα είναι κλειστό από 10-08-2015 έως 21-08-2015 λόγω άδειας της υπαλλήλου.

Για το  διάστημα αυτό παρακαλείστε να απευθύνεστε στην κεντρική υπηρεσία  ΑΧΑΡΝΩΝ  27 ΑΘΗΝΑ και στα παρακάτω τηλέφωνα:ΤΗΛ.  ΚΕΝΤΡΟ : 210 88 16 911 – 17
ΜΗΤΡΩΟ: 210 8832 650
ΕΣΟΔΑ: 210 8229328, 210 8819 188
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: 210 82 54 151 – 2
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: 210 88 23 263