Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Έρευνα ΕΟΠΥΥ: Μύθος η μαζική υπερσυνταγογράφηση

Περιορισμένο εμφανίζεται το φαινόμενο της υπερσυνταγογράφησης φαρμάκων από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Οργανισμός για τη συνταγογραφική συμπεριφορά του κλάδου.

Στην έρευνα συμμετείχαν 520 επαγγελματίες και σύμφωνα με τα ευρήματά της, το ποσοστό των γιατρών που υπερσυνταγογραφεί οριακά υπερβαίνει το 18%.

Συγκεκριμένα, από τους 520 γιατρούς, «χωρίς παραβατικότητα» βρέθηκαν οι...


... 312, με «χαμηλή παραβατικότητα» οι 36, με «μέτρια παραβατικότητα» οι 78 και με «υψηλή παραβατικότητα» οι 94. 

«Κλήσεις για παροχή γραπτών εξηγήσεων» δέχθηκαν οι 96, ενώ «αποφάσεις αφαίρεσης δικαιώματος συνταγογράφησης» εκδόθηκαν για τους 26.

«Από τον ανωτέρω πίνακα γίνεται σαφές ότι ο αριθμός των ιατρών στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή μέχρι τρεις μήνες, είναι πολύ μικρός σε σχέση με το σύνολο των ιατρών που συνταγογραφούν για τις ανάγκες των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Δημήτρης Κοντός και πρόσθεσε: «Ο Οργανισμός τιμά το έργο των ιατρών - συνεργατών του και επιθυμεί την ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία μαζί τους».

Πηγή: ΑΥΓΗ