Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Euromedica: Ενημέρωση για συνταγές με γαληνικά σκευάσματα

Μετά από σχετική διευκρίνιση με τη διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε ότι, κατά την εκτέλεση των συνταγών που περιέχουν γαληνικά σκευάσματα (φαρμακοτεχνικά) δεν είναι απαραίτητη η νέα μορφή εκτύπωσης της χειρόγραφης συνταγής (τύπου ηλεκτρονικής).