Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Καταστάσεις Ναρκωτικών (Ν.1729/87)Σήμερα μεταξύ καλάντων και μαζέματος συνταγών μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε την κατάσταση ναρκωτικών (Ν.1729/87) .

Θυμίζουμε ότι υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα στις κατά τόπους Περιφέρειες (πρώην Νομαρχίες) μέχρι 15/1/16, μία για τη Νομαρχία και μία για το φαρμακείο. Μην το αφήσετε για την τελευταία μέρα.

Δείτε την κατάσταση: