Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΠΦΣ προς Περιφέρειες: «Να μην αναρτηθούν κενές θέσεις φαρμακείων μέχρι τη διορθωτική ΚΥΑ»

Θέμα: «Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών φαρμακείων σύμφωνα με την  υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/2015 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» (ΦΕΚ Β΄ 2330) ΚΥΑ»

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3898/31.12.2015 εγγράφου μας και κατόπιν νεώτερης ενημέρωσης από το Υπουργείο Υγείας, το τελευταίο έχει δεσμευθεί εκ νέου, ότι θα λάβει χώρα εντός των επομένων ημερών η τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Γ5(Β)/Γ.Π.οικ.82829/2015 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση Φαρμακείου», αναφορικά με την χορήγηση αδειών ίδρυσης φαρμακείων σε επίπεδο καλλικρατικών δήμων.


Ενόψει της έκδοσης της νέας διορθωτικής Υπουργικής Απόφασης, παρακαλούμε όπως μην προβείτε σε ανάρτηση των κενών θέσεων αδειών φαρμακείων μέχρι την έκδοση ταύτης.  
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ