Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Δισκέτες ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ!

Μόλις ήρθε στους Συλλόγους το αρχείο για την πληρωμή του ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και η οποία θα φανεί στους λογαριασμούς μας...


...την Πέμπτη 25/2 ή την Παρασκευή 26/2