Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΕΟΦ: Το νέο πλαίσιο για τη διοργάνωση των επιστημονικών εκδηλώσεων

Νέο πλαίσιο για τις επιστημονικές εκδηλώσεις που χορηγούν οι φαρμακευτικές εταιρίες ισχύει από 1ης Μαρτίου, με απόφαση του ΕΟΦ. Η σχετική εγκύκλιος, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, μεταξύ άλλων, αποσκοπεί: 
 

- Στην τήρηση των κανόνων δεοντολογίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των εταιρειών προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ. 
- Στη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης και της λοιπής δαπάνης προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ. 
- Στη διαπίστωση του επιστημονικού χαρακτήρα των εγκρινόμενων εκδηλώσεων και στον έλεγχο της χρηστής κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. 
 
Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος ορίζει:   
 

Η χρηματοδότηση εκδηλώσεων ενημέρωσης ασθενών και γενικότερα των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση επιμέρους νόσων ή νοσολογικών κατηγοριών που διοργανώνονται από τις ενώσεις των ασθενών, δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί επιστημονικών εκδηλώσεων/συνεδρίων και άρα δεν απαιτείται η έγκριση του ΕΟΦ.

Εκδηλώσεις ενημέρωσης ασθενών από φαρμακευτικές εταιρείες, δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τη νομοθεσία.