Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Προκηρύσονται 1.500 θέσεις στην κοινωνική προστασία στις 13 περιφέρειες

Πανελλαδικά  θα προκηρυχθούν περί τις 1.500 θέσεις εργασίας στις δομές κοινωνικής προστασίας όπως Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Κέντρα Φιλοξενίας  Αστέγων, Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ κ.λ.π
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε η διαβούλευση  με τις 13 περιφέρειες της χώρας και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου να εξειδικευθούν εθνικές πολιτικές κοινωνικής προστασίας με τη λειτουργία δομών και δράσεων.Οι δομές, των οποίων θα επιδοτηθεί η λειτουργία, είναι: Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Δομές Σίτισης, Κοινωνικά Φαρμακεία, Ημερήσια Κέντρα Φιλοξενίας και Υπνωτήρια Αστέγων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρα Φροντίδας ΑμεΑ.
Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προετοιμάζει όλα τα απαραίτητα έντυπα εξειδίκευσης και τα υλικά υποστήριξης και βοήθειας προς τις περιφέρειες και τους δήμους, που είναι οι τελικοί δικαιούχοι των πράξεων, ώστε σε έναν περίπου μήνα, να καταστεί δυνατή ηπροκήρυξη των θέσεων του προσωπικού των δομών αυτών.
Οι ακριβείς ειδικότητες ανά δομή και τα απαιτούμενα προσόντα θα περιγράφονται στις προκηρύξεις.
ert.gr