Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

ΤΣΑΥ: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία των αιτήσεων συνταξιοδότησης

1) Έχουν εκδοθεί συνταξιοδοτικές αποφάσεις προσωρινής σύνταξης για όλες τις αιτήσεις (γήρατος-θανάτου-αναπηρίας) που έχουν υποβληθεί μέχρι 30-4-16 (με όλα τα δικαιολογητικά).

2) Εκδίδονται οριστικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις γήρατος για αιτήσεις μέχρι 31-5-13 και έχει αρχίσει ήδη η διεκπεραίωση για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί από 1-6-13.

3) Εκδίδονται συνταξιοδοτικές αποφάσεις για οριστικές συντάξεις λόγω θανάτου που έχουν υποβληθεί έως 30-9-13 και αναπηρίας έως 31-12-14 και έχει αρχίσει η διεκπεραίωση από 1-10-13 για τις θανάτου και από 1-1-15 για τις αναπηρίας.

4) Έχουν εκδοθεί συνταξιοδοτικές αποφάσεις για τις.....
..... εκ μεταβιβάσεως λόγω θανάτου συνταξιούχου αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως 30-4-16.

Η εκκαθάριση και πληρωμή των συντάξεων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων γίνεται εντός διμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, η οποία κοινοποιείται στους δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή των συντάξεων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθ. 34 παρ. 7 του Ν.4111/2013) την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Για πληροφορίες σχετικά με την πορεία των συνταξιοδοτικών φακέλων, που βρίσκονται στις οικονομικές υπηρεσίες για εκκαθάριση ασφαλιστικού λογαριασμού, παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2108819188-8229328-8832973 και στο τηλ. κέντρο 2108816911-17.


ΠΗΓΗ: TSAY.GR