Δείγματα ... ανάπτυξης του φαρμακευτικού κλάδου, παρουσιάζει η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για τη χώρα μας, στο εισαγωγικό της σημείωμα για τον συγκεκριμένο τομέα, με στόχο να δικαιολογήσει τα πρόσθετα υφεσιακά μέτρα που προτείνει να ληφθούν και έχουν φέρει τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας στο σημείο να μελετούν νομικά πλέον τους τρόπους αντίδρασης.
 
Κάνοντας ανόμοιες συγκρίσεις, συνυπολογίζει στον κλάδο φάρμακα ανθρώπινης χρήσης με κτηνιατρικά (παραπέμποντας στις προσπάθειες ανάπτυξης της κτηνοτροφίας), συμπληρώματα διατροφής και ειδικά διατροφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για εξειδικευμένους ιατρικούς σκοπούς, αλλά και τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για ειδικές δίαιτες, παραπέμποντας σε είδη life style.


 

Υπολογίζοντας όλα τα παραπάνω είδη μαζί, παρατηρεί ότι τα έτη 2011-2014 η οικονομική δραστηριότητα επιταχύνθηκε τόσο στην Ευρώπη, όσο και την Ελλάδα, παρά την ύφεση και συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στην Ευρώπη κατά 5%, ενώ για την χώρα μας κάνει λόγο για ανάπτυξη πάνω από 60%, λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους παραπάνω τομείς οι οποίοι μετέχουν στο ΑΕΠ της Ελλάδας με ποσοστό περίπου 4%, με κύκλο εργασιών της τάξης των 7,55 δισ. ευρώ.

Και συμπληρώνει πως παρά την ύφεση 7% που βίωσαν οι φαρμακευτικές στην Ε.Ε., στην Ελλάδα σημειώθηκε ανάπτυξη περίπου 50%, με παράλληλη αύξηση της απασχόλησης κατά 58% με προσλήψεις 10.000 ατόμων. Επίσης παρατηρεί αύξηση του αριθμού των φαρμακευτικών εταιριών κατά 8% από 87 σε 94, έναντι αντίστοιχης αύξησης 6% στην Ε.Ε. των 28.

Και παρότι εμφανίζει μια εικόνα εξαιρετικής ανάπτυξης στον κλάδο, συνεχίζει χωρίς να μπορεί να αιτιολογήσει τη δραματική μείωση της χρηματοδότησης του τομέα υγείας, κατά 35% από το 2009, που πέρυσι έφτασε το 8% του ΑΕΠ - κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο - από το οποίο το 5% αφορά συμμετοχή του δημόσιου τομέα, φέρνοντας τη χώρα στην τρίτη θέση διεθνώς, από πλευράς ιδιωτικών πληρωμών των ασθενών, μετά τις ΗΠΑ και την Ελβετία, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η ιδιωτική συμμετοχή βαίνει αυξανόμενη!

Στόχος τα γενόσημα
 

Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της έκθεσης, στοχοποιούνται τα γενόσημα στη χώρα μας, αναφέροντας ότι το όριο της μείωσης τιμής τους μέχρι 15%, προκαλεί επιβάρυνση στους καταναλωτές της τάξης των 43 εκ. ευρώ, υποστηρίζοντας επίσης ότι δεν διαφοροποιείται η τιμή τους από τα πρωτότυπα, παρά την τελική τιμή που είναι στο 32% της αρχικής τιμής του πρωτοτύπου.

Το θέμα αυτό, κινητοποίησε την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας η οποία μελετά τις δυνατότητες αντίδρασης επί του συγκεκριμένου μέτρου το οποίο ζητείται από τον ΟΟΣΑ να αρθεί, ξεκινώντας αρχικά με επιστολή προς τον Οργανισμό, για ανακρίβεια στοιχείων. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει δεκτοί τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από τους Θεσμούς, το μέτρο αυτό, φαινομενικά θα επιβάρυνε τους ασθενείς μόλις κατά 4 εκ. ευρώ, διασφαλίζει όμως τους ασθενείς, το σύστημα υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, από την καταβολή 40-70 εκ. ευρώ επιπλέον, από την υποκατάσταση που θα ακολουθούσε, στην περίπτωση απόσυρσης γενοσήμων των οποίων με τη νέα τιμή, η παραγωγή τους γίνεται ζημιογόνα.

Στην επιστολή της η ΠΕΦ θα επισημάνει ότι τα γενόσημα που παράγονται στη χώρα ακολουθούν τους κανόνες καλής πρακτικής παραγωγής - θέμα που απασχολεί τον ΟΟΣΑ στον κλάδο των προϊόντων ειδικής διατροφής και αναφέρει η έκθεση σε άλλο σημείο - ότι πρόκειται για προϊόντα γνωστής ποιότητας, για τη διατήρηση της οποίας απαιτούνται προδιαγραφές με αυξημένο κόστος. Δεδομένων αυτών, η περαιτέρω μείωση των τιμών κάτω του ορίου του 15%, θα οδηγήσει πάρα πολλά χρήσιμα φάρμακα να τεθούν εκτός αγοράς, αυξάνοντας τελικά τη φαρμακευτική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής των ασθενών. 

Παράλληλα, το ίδιο γεγονός θα οδηγήσει τη χώρα σε πλήρη αποβιομηχάνιση, μην αφήνοντας κανένα αναπτυξιακό περιθώριο με στόχο την έξοδο από την πολυετή πλέον οικονομική κρίση.

πηγή: healthmag