Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων φαρμακευτικών συλλόγων

Αριθμ. Πρωτ. 3190
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016

Προς
Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Θέμα : «Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων Φαρμακευτικών Συλλόγων»

Παρακαλούνται οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, στους οποίους έλαβαν χώρα αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών Πειθαρχικών Συμβουλίων, τακτικών και αναπληρωματικών, να ενημερώσουν εγγράφως τον Πρόεδρο του οικείου ανά περιφέρεια Πειθαρχικού Συμβουλίου, ήτοι τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας, τα πλήρη στοιχεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που εκλέχθηκαν, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος.

Σημειωτέον ότι:

- Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Καβάλας, Δράμας και Έβρου.
- Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης, Σερρών και Πέλλας.
- Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Κοζάνης, Καστοριάς, και Φλώρινας.
- Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Ιωαννίνων, Πρέβεζας – Λευκάδας και Άρτας.
- Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.
- Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλλήνιας.
- Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.
- Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Φθιώτιδας, Εύβοιας και Λιβαδειάς.
- Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Μεσσηνίας, Κορινθίας και Αργολίδας.
- Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Δωδεκάνησου, Κυκλάδων και Καλύμνου.
- Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Λέσβου, Χίου και Σάμου.
- Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου.


Το παρόν έγγραφο δεν αφορά τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής και Πειραιώς, ως επίσης και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους στους οποίους δεν έλαβαν χώρα αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών για τα Πειθαρχικά Συμβούλια.


Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ