Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Συσκευές αναπνοής ΕΟΠΥΥ 2017

Αποζημείωση για Συσκευές αναπνοής ΕΟΠΥΥ 2017

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €
1 Αεροσυμπιεστές τύπου PULMO AND DEVILBISS έως 90,00
2 Ασκοί έως 90,00
3 Εξασκητές αναπνοής έως 90,00
4 ΣΥΣΚΕΥΕΣ AEROSOL
 -AEROCHAMPER
  
 


 -SPACER VOLUMATIC έως 15,00€
6 Νεφελοποιητές (κωδικός 00013)- Αντικατάσταση ανά 4ετία λόγω ολικής βλάβης έως 250,00
7 POOMETPO ΑΣΘΜΑΤΟΣ (PICK FLOW METER) έως 90,00
8 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ενοίκιο) έως 90,00
10 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΤΥΕΛΩΝ έως 90,00
11 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΠΝΟΩΝ έως 90,00
12 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΩΡΑΚΑ έως 40,00
13 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ (ΥΠΕΡΗΧΩΝ)- Αντικατάσταση ανά 4ετία έως 90,00
15 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ) Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ (ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΣΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ)-ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΧΡΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ποσό τιμολογίου, με ποσοστό συμμετοχής άνω των 90,00€
16 ΦΟΡΗΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ