Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Συσκευές αναπνοής ΕΟΠΥΥ 2017

Αποζημείωση για Συσκευές αναπνοής ΕΟΠΥΥ 2017

 
ΝΕΟ Δείτε λίστα αποζημιούμενων συσκευών αναπνοής και νεφελοποιητών ΕΔΩ

Δεν αποζημειώνονται ποσά κάτω των 30€ για Ορθοπεδικά, Συσκευές (αναπνοής, aerochamber κτλ), προθέσεις, του Παραρτήματος του άρθρου 15 του ΕΚΠΥ-ΕΟΠΥΥ (δείτε ΕΔΩ)


  • Για τα προϊόντα: 00013 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ 00019 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΜΕ ΑΕΡΙΟ 10018 ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΊΑ ΜΕ ΥΓΡΟ γίνεται αυτόματος υπολογισμός της μηδενικής συμμετοχής για τα πρώτα 90 ευρώ του ποσού που καταχωρείτε, το οποίο ποσό, δεν πρέπει να ξεπερνά την μέγιστη αποδιδόμενη τιμή ΕΚΠΥ όπου αυτή προβλέπεται. (Δείτε ΕΔΩ)
  • Στους νεφελοποιητές ο ΕΟΠΥΥ ζητάει να σημειώσουμε πάνω στο τιμολόγιο τα serial number των συσκευών (barcodes), ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση της συσκευής σε πιθανό έλεγχο  
 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €
1 Αεροσυμπιεστές τύπου PULMO AND DEVILBISS έως 90,00
2 Ασκοί έως 90,00
3 Εξασκητές αναπνοής έως 90,00
4 ΣΥΣΚΕΥΕΣ AEROSOL ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
 -AEROCHAMPER   39,01€
   -SPACER VOLUMATIC έως 15,00€
6 Νεφελοποιητές (κωδικός 00013)- Αντικατάσταση ανά 4ετία λόγω ολικής βλάβης έως 250,00 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
7 POOMETPO ΑΣΘΜΑΤΟΣ (PICK FLOW METER) έως 90,00
8 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ενοίκιο) έως 90,00
10 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΤΥΕΛΩΝ έως 90,00
11 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΠΝΟΩΝ έως 90,00
12 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΩΡΑΚΑ έως 40,00
13 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ (ΥΠΕΡΗΧΩΝ)- Αντικατάσταση ανά 4ετία έως 90,00
15 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (00019) ΚΑΙ
 ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (10018)
Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ (ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΣΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ)-ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΧΡΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ποσό τιμολογίου, με ποσοστό συμμετοχής άνω των 90,00€
16 ΦΟΡΗΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ