Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Αντλία έγχυσης ινσουλίνης

Η αντλία έγχυσης ινσουλίνης:
  


  • κωδικός eΔΑΠΥ [02122]
  • χορηγείται κατόπιν προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης από πιστοποιημένο από το Κε.Σ.Υ. διαβητολογικό κέντρο ή ιατρείο, η οποία φέρει υπογραφή του θεράποντος ιατρού και θεώρηση από τα όργανα που θα ορίσει ο Οργανισμός
  • χωρίς συμμετοχή μετά από έγκριση του Α.Υ.Σ. ή του Κε.Σ.Υ.
  • στη γνωμάτευση αναγράφονται οι τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης του τελευταίου έτους
  • αντικατάστασή της αντλίας γίνεται μετά από έγκριση του Α.Υ.Σ. ή του Κε.Σ.Υ. και παρέλευση πενταετίας
  • για τα αναλώσιμά της δείτε ΕΔΩ
  

Συνοπτικά:

Aντλίας ινσουλίνηςΕως 2.370,00€
Καθετήρες έγχυσης ινσουλίνηςαπό 10-15 τεμάχια μηνιαίως διαφόρων τύπων
Δεξαμενέςαπό 8-15 μηνιαίως ανάλογα με τις μονάδες ινσουλίνης
Αισθητήρες μέτρησης γλυκόζης συνδεόμενοι με αντλία έγχυσης ινσουλίνηςαπό 2-5 τεμάχια μηνιαίως, παράλληλα και με ταινίες, αν χρειάζεται
Σετ μπαταριώνέως 4 μηνιαίως ανάλογα με το μοντέλο της αντλίας


Συνοπτικά εγκύλιος ΕΔΩ