Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 15/2/2017
Μετά την επικοινωνία του αντιπροέδρου του ΠΦΣ κ. Ανδρέα Σοφιανόπουλου με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη, σας πληροφορούμε ότι η νέα ηλεκτρονική πύλη για την καταχώρηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, θα είναι σε λειτουργία μετά τις 12.00μ.μ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ