Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Διακοπή κυκλοφορίας PregnylΑγαπητοί συνεργάτες,

Η Merck Sharp & Dohme Corp. ("MSD"), θυγατρική της Merck & Co., Inc., στα πλαίσια επισκόπησης του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της, θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι έλαβε την επιχειρηματική απόφαση να διακόψει την κυκλοφορία του PREGNYL® στην Ελλάδα.Συγκεκριμένα η MSD ΑΦΒΕΕ,
....ως ο αρμόδιος τοπικός αντιπρόσωπος θα προβεί σε διακοπή κυκλοφορίας του PREGNYL® (ενέσιμη χοριακή γοναδοτροπίνη) 1500 και 5000 IU φύσιγγες στην Ελληνική αγορά, με άμεση εφαρμογή και με αναμενόμενη ημερομηνία εξάντλησης του αποθέματος τον Μάρτιο του 2017.


H MSD ΑΦΒΕΕ έχει αρμοδίως και εγκαίρως ενημερώσει τον ΕΟΦ, σε συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Παραμένουν σε κυκλοφορία εναλλακτικές θεραπείες για τους ασθενείς.


Η εν λόγω απόφαση δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Η MSD έχει τη δέσμευση να παρέχει φαρμακευτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και εκφράζει τη λύπη της για οποιαδήποτε δυσχέρεια.


Το PUREGON® (follitropin beta), το ORGALUTRAN®(ganirelix ενέσιμο διάλυμα) και το ELONVA® (corifollitropin alfa ) παραμένουν κανονικά σε κυκλοφορία.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

MSD