Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

Πολυνομοσχέδιο: Ψίχουλα ως κίνητρο για την αύξηση των γενοσήμων-Βαριές ποινές μη επίτευξης στόχων!

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το νέο Νομοσχέδιο-αποτέλεσμα της πρόσφατης συμφωνίας με τους Θεσμούς!

Ψίχουλα δίδονται τελικά ως κίνητρα για τη χορήγηση γενοσήμων!! Βαριές ποινές (από πρόστιμα 2.000€ έως αποκλεισμό από τη συνταγογράφηση 2 έως 6 μήνες) στους γιατρούς αλλά και τα φαρμακεία που δεν θα είναι εντός των νέων στόχων στη συνταγογράφηση γενοσήμων!

Θα ακολουθήσουν αναλυτικά άρθρα


Περιλαμβάνει:
  • άρθρο 9 (σελ. 8/273): Μείωση συμμετοχής στα φάρμακα»
  • άρθρο 86 (σελ. 123/273 ): «Τιμολόγηση Μη.Συ.Φα»
  • άρθρο 87 (σελ. 126/273): «Διατάξεις για τη φαρμ. δαπάνη του ΕΟΠΥΥ» 
  • άρθρο 88 (σελ. 134/273): «Διατάξεις για τα γενόσημα»
  • άρθρο 89 (σελ. 135/273): «Θετικός Κατάλογος»
  • άρθρο 91 (σελ. 139/273): «Οχήματα μεταφοράς Φαρμάκων»
  • άρθρο 93 (σελ. 140/273): «Έλεγχος συνταγογράφησης από ΕΟΠΥΥ»
  • σελ. 146: πώς θα ελέγχονται τα ιδιωτικά Φαρμακεία για τη χορήγηση γενοσήμων!!
  • άρθρο 94 (σελ. 147/273): Υποστηρικτικοί χώροι φαρμακαποθηκών»
  • άρθρο 95 (σελ. 148/273): «Τιμολόγηση Ιατροτεχνολογικών»