Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Νέες ενδεικτικές τιμές ΜΥΣΥΦΑ με αυξήσεις-φωτιά λόγω της γνωστής «απελευθέρωσης»

Ανακοινώθηκαν οι νέες ενδεικτικές τιμές ΜΥΣΥΦΑ από το Υπουργείο. Είναι οι τιμές που θα αναγράφονται πάνω στα κουτιά των φαρμάκων από 2/1/2018 και για τις αποθήκες από 22/1/2018. Για τα φαρμακεία υπενθυμίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτική κάποια τιμή.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση και τον κατάλογο με τις νέες τιμές:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Την έκδοση καταλόγου ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης και ανώτατων νοσοκομειακών τιμών ΜΗΣΥΦΑ , που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας (οπτικός δίσκος. CD).
H ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. δεν είναι υποχρεωτική για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών.
H ανώτατη νοσοκομειακή τιμή των ΜΗΣΥΦΑ είναι υποχρεωτική για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών.

Άρθρο 2

Στις ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ.
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, οι ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης διαμορφώνονται ανάλογα μειωμένες για συντελεστή 6% και για συντελεστή 13%.

Άρθρο 3

Ο παρών Κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
Οι ανώτατες νοσοκομειακές τιμές ισχύουν:

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές κλινικές από 2/1/2018.
Για τους κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων από 22/1/2018.