Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Νομική υπηρεσία ΦΣΑ: Σχετικά με την τροπολογία για τις άδειες φαρμακείων

Αναφορικά με την κατατεθείσα τροπολογία που αφορά στα φαρμακεία σας ενημερώνω ότι τίτλοι ορισμένων εφημερίδων περί πλήρους απελευθέρωσης του φαρμακευτικού επαγγέλματος είναι πλήρως παραπλανητικοί:

Η αλήθεια είναι ότι η τροπολογία συνιστά μεταβατικό δίκαιο και αποβλέπει στο να ρυθμίσει επείγοντα θέματα προκειμένου να εξυπηρετηθούν κυρίως συνήθεις και καθημερινές πράξεις μέχρι τη θέσπιση πλήρους δικαίου με Προεδρικό Διάταγμα κατά το πώς όρισε το ΣτΕ και προβλέπει το Σύνταγμα.


Επί της ουσίας διατηρείται το πλαίσιο της καταργηθείσας ΚΥΑ, δηλ. δεν αλλάζει κάτι και δεν χειροτερεύει, αφού κατ' ουσίαν επανέρχεται το καθεστώς της καταργηθείσας ΚΥΑ υπό άλλο μανδύα (του ΠΔ).

Ειδικότερα οι προσωρινές ρυθμίσεις της κατεπείγουσας τροπολογίας έχουν 8 βασικούς άξονες:1. θεσπίζεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να υπογραφεί σχετικό Διάταγμα.
2. διατηρείται η δυνατότητα να αποκτούν άδειες ίδρυσης φαρμακείων ιδιώτες (αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα και όχι εταιρείες) με την ταυτόχρονη εταιρική συμμετοχή φαρμακοποιού με ελάχιστο ποσοστό το οποίο δεν προσδιορίζεται.
3. διατηρείται η κατ' εξαίρεση δυνατότητα της ΟΣΦΕ να λαμβάνει άδειες ίδρυσης φαρμακείου (ζητήματα συνταγματικότητας της διάταξης).
4. διατηρούνται τα ασυμβίβαστα προσώπων για συμμετοχή σε φαρμακείο χωρίς ωστόσο να εξειδικεύονται σε αυτό το στάδιο και διατηρείται περιορισμός του αριθμού των αδειών που δύναται να κατέχει ένας φαρμακοποιός χωρίς να εξειδικεύεται.
5. ρυθμίζονται ζητήματα όπως πχ η δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείου σε Δήμους, σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες ή Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους (δεν αφορά Αττική λόγω κορεσμού των μονοεδρικών)
6. επιτρέπονται οι κατ΄εξαίρεση συστεγάσεις για λόγους μεταβίβασης, (δηλ συστεγάσεις και αποσυστεγάσεις είτε για λόγους συνταξιοδότησης είτε για λόγους παραίτησης βάσει άρθ. 36 του ν. 3918/2011 )
7. παρατείνεται η λειτουργία των αδειών κληρονομικών φαρμακείων που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έληγαν από το διάστημα έκδοσης της απόφασης για το ΣΤΕ έως και για τρεις μήνες μετά την έκδοση του επικείμενου ΠΔ ώστε να μπορέσουν να μεταβιβαστούν ακώλυτα και να μην θιγούν ανυπαιτίως δικαιώματα τρίτων λόγω της έλλειψης πλαισίου που θα επέτρεπε την εμπρόθεσμη μεταβίβασή τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: προς αποφυγή σύγχυσης η ρύθμιση δεν αφορά κληρονομικά φαρμακεία των οποίων η άδεια είχε ανακληθεί λόγω αμφισβήτισης του δικαιώματος παράτασης και υπήρχε εκκρεμοδικία ή απόφαση επί σχετικής αίτησης ακύρωσης.

8. Τέλος επικυρώνεται τη νομιμότητα όλων των αδειών που χορηγήθηκαν και των εταιρειών που συστάθηκαν με το προγενέστερο δίκαιο, εφόσον δεν υπήρξε δικαστική τους ακύρωση.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι:

α. δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση με το καθεστώς της ακυρωθείσας ΚΥΑ 36277
β. μέχρι θεσπίσεως προεδρικού διατάγματος εξυπηρετούνται μόνο τα 5-7 ανωτέρω.

Σοφία Αγγέλου