Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Το ακριβές κείμενο για τις σακούλες

Προκειμένου να μην έχουμε... ιστορίες, θα πρέπει να αναρτήσουμε σε εμφανές σημείο την ακόλουθη ενημέρωση για τις πλαστικές σακούλες: 

Από 01-01-2018 οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος 0,03€ ανά τεμάχιο πλέον ΦΠΑ 24% με σκοπό τη μείωση χρήσης τους.
ΠΟΛ 1211/17