Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Το Μάρτιο «ξεκινά» ο Ατομικός Ηλεκτρικός Φάκελος Υγείας

Μέχρι τον Μάρτιο αναμένεται να «ενεργοποιηθεί» ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας για όλους τους πολίτες χρήστες υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας και τη δέσμευση της χώρας απέναντι στους Θεσμούς. Ο ηλεκτρονικός φάκελος θα περιέχει το υγειονομικό «προφίλ» του κάθε πολίτη και συγκεκριμένα, δημογραφικά και επιδημιολογικά στοιχεία, αναλυτικό ιστορικό υγείας, στοιχεία φαρμακευτικής αγωγής, εξετάσεις και τα αποτελέσματα  τους, εμβολιαστική κάλυψη κ.α.

Μάλιστα, ο πολίτης θα έχει διαδικτυακή πρόσβαση στον φάκελό του με τη χρήση του κωδικού που χρησιμοποιεί για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης (taxis). Οι πρώτες ηλεκτρονικές καταχωρήσεις θα γίνουν από τον οικογενειακό γιατρό είτε των Τοπικών Μονάδων Υγείας, είτε τον ιδιώτη -συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ- οικογενειακό γιατρό.

 
Ήδη  το υπουργείο Υγείας έχει ήδη δώσει οδηγίες στους γιατρούς που στελεχώνουν τις πρώτες ΤΟΜΥ να κρατούν το ιατρικό ιστορικό των πολιτών που εγγράφονται σε αυτές σε μορφή που να μπορεί εύκολα να μεταφερθεί στον ηλεκτρονικό φάκελο

Πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο – εκτός από τον οικογενειακό ιατρό- θα μπορεί να έχουν και άλλοι ιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ηλεκτρονική συγκατάθεση του πολίτη.

πηγή: healthview