Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Κ. Βαρδιάμπασης, Πρόεδρος του Φ.Σ. Ρεθύμνου: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΑ ΜΗΣΥΦΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ...και προβλήματα

Στην πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΟΦ για την ανατιμολόγηση των ΜΗΣΥΦΑ (Ιανουάριος 2018) παρατίθενται προς διαβούλευση οι προτεινόμενες τιμές (σ.σ. δείτε ΕΔΩ). 

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο πίνακα  ΜΗΣΥΦΑ του ΕΟΦ (Σεπτέμβριος 2017) παρατηρούμε πως ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία προσδιορισμού των Ενδεικτικών Λιανικών Τιμών, βάσει μιας τιμής αναφοράς + 30% + ΦΠΑ. Αυτή η τιμή αναφοράς προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών στην Ε.Ε., ή αν δεν βρέθηκαν αυτές οι τιμές, ο ΕΟΦ αναφέρει «Δεν ανεβρέθησαν νέες τιμές. Δεν δύναται να συσχετιστεί με άλλο τιμολογημένο προϊόν. Παραμένουν σε ισχύ οι παλαιές τιμές». Η μεθοδολογία αυτή αποτελεί την έμπρακτη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (ΦΕΚ Β 1761, 22/5/2017, Αριθ. Γ5(α)οικ. 38152)

 
Στην τρέχουσα ανατιμολόγηση του 2018 όμως, υπάρχει μια επιπλέον στήλη, αυτή της «Προτεινόμενης Τιμής Παραγωγού». Με απλά λόγια, υπάρχει πλέον μια προτεινόμενη τιμή και για τον παραγωγό, κατά την έννοια που υπάρχει προτεινόμενη λιανική τιμή για το φαρμακείο. Φυσικά, οι προτεινόμενες τιμές, δεν είναι υποχρεωτικές. Και επιπροσθέτως, σε πολυάριθμες περιπτώσεις, οι τιμές αυτές είναι εκτός της τιμολογιακής πραγματικότητας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Η προτεινόμενη τιμή παραγωγού σκευάσματος παρακεταμόλης είναι στη λίστα του ΕΟΦ 0,81€ ενώ η πραγματική χονδρική τιμή που αγοράζουν σήμερα τα φαρμακεία το σκεύασμα αυτό είναι 1,61€. Δηλαδή τα φαρμακεία προμηθεύονται το φάρμακο με διαφορά + 98,76%  από την προτεινόμενη!  

Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Το φαρμακείο δεν μπορεί να επέμβει με κανένα τρόπο στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής του παραγωγού, ο οποίος πράγματι στην πράξη τιμολογεί όσο θέλει. Όμως το φαρμακείο είναι εκείνο που θα κληθεί να απολογηθεί στον ασθενή που επιθυμεί να αγοράσει ένα ΜΗΣΥΦΑ, για τον λόγο που η αναγραφόμενη τιμή στη συσκευασία είναι κατά πολύ χαμηλότερη από την τιμή πώλησης. Και πράγματι, έχουμε πολλές αναφορές στους φαρμακευτικούς συλλόγους για τέτοια περιστατικά, ειδικά για ΜΗΣΥΦΑ των οποίων οι νέες λιανικές τιμές παρουσιάζουν πολύ μεγάλη διαφορά από τις αναγραφόμενες (που είναι οι παλαιότερες, της κρατικής διατίμησης).

Υπάρχει, τέλος, και ένα άλλο πρόβλημα. Αυτό της πηγής των τιμών βάσης. Για το φάρμακο του παραδείγματος, το 2017 ο ΕΟΦ αναφέρει ως πηγή τις τιμές από τις χώρες CY, BE, LU, με μέσο όρο 1,61€ , ενώ το 2018 αναφέρει τις τιμές από τις χώρες PT, FR, ES με μέσο όρο 0,81€. Υπάρχει προφανώς μια σημαντική απόκλιση.

Το μόνο βέβαιο, είναι πως οι τιμές των ΜΗΣΥΦΑ έχουν πάρει την ανηφόρα εδώ και καιρό και καμία κρατική παρέμβαση δεν μπορεί πια να συγκρατήσει τις ανατιμήσεις, οι οποίες εφαρμόζονται από τους παραγωγούς ανεξάρτητα από τα δελτία ενδεικτικών τιμών του ΕΟΦ και όσον αφορά το χρονισμό και όσον αφορά το ύψος των τιμών. Τα προβλήματα που προκύπτουν αναδεικνύουν το γεγονός πως η ισχύουσα  νομοθεσία δε μπορεί να συγκεράσει την εμπορική πραγματικότητα με λογικές κρατικής διατίμησης. 

Μετά από ένα χρόνο εφαρμογής,  έχει έρθει η ώρα να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία αυτή, με σκοπό την επιδιόρθωση των προβλημάτων που όλοι οι φορείς εντοπίζουμε, σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας.

πηγή: dailypharmanews