Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Συμμαχία υγειονομικών και κουρέων βελτίωσε δείκτες υγείας στο Λος Αντζελες!

Η μελέτη BARBER SHOP ένωσε τους κουρείς με τους υγειονομικούς, βοηθώντας περίπου τα 2/3 των Αφρο-Αμερικανών να επιτύχουν τους νέους αυστηρούς στόχους αρτηριακής πίεσης.

Επίτευξη αρτηριακής πίεσης μικρότερης από 130/80 mm Hg παρατηρήθηκε στο 63,6% των ΑφροΑμερικανών όταν παρακολουθούσαν τακτικά την αρτηριακή τους πίεση κατά την επίσκεψη τους στα κουρεία και μόλις 11,6% σε όσους δεν ακολουθούσαν αυτή την πρακτική.

Στην μελέτη εντάχθηκαν 319 μη Ισπανόφωνοι άνδρες ηλικίας 39 με 79 ετών με συστολική αρτηριακή πίεση τουλάχιστον 140 mm Hg σε δυο μετρήσεις σε 52 κουρεία ιδιοκτησίας Αφρο-Αμερικανών στο Λος Άντζελες.

 
Οι συμμετέχοντες έρχονταν για περιποίηση ανά 15 ημέρες περίπου τα τελευταία 10 έτη και θεωρούσαν το κουρείο ένα χώρο κοινωνικής συναναστροφής. Συνεπώς, η παρέμβαση σε φιλικούς χώρους φαίνεται ότι μπορεί να βελτιώσει την επίτευξη των στόχων της πρωτογενούς πρόληψης. 


πηγή: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία