Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

IQVIA Hellas ΑΕ: ανακοίνωση για το GDPR


Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

H Ε.Ε. θέτει σε λειτουργία ένα νέο καθεστώς προστασίας δεδομένων, το GDPR, που αποβλέπει στο να εναρμονίσει το νομοθετικό καθεστώς προστασίας δεδομένων σε όλη την Ε.Ε. O Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 έχει τεθεί σε ισχύ στις 4 Μαΐου 2016 και θα εφαρμοστεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τις 25 Μαΐου 2018.

Η IQVIA ΕΛΛΑΣ ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης και των βιοεπιστημών στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη συλλογή και επαλήθευση πληροφοριών σχετικά με τους επαγγελματίες υγείας (εσάς) που παρέχουμε στους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών παρόχων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να μπορούν να διατηρούν ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας.
Αυτή η ειδοποίηση ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούμε και θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και περιλαμβάνει πληροφορίες για τα δικαιώματά σας, ώστε να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:


Εκ μέρους της IQVIA Hellas

Κωνσταντίνος Ανδρέου
Διευθυντής Τμήματος Συλλογής Στοιχείων
Ελλάδα