Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Ανάκληση παρτίδας MENVEO

Όπως μας ενημέρωσε η εταιρεία GlaxoSmithKline, ανακαλεί από την ελληνική αγορά παρτίδα από το εμβόλιο MENVEO ( κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα ) για ασυνήθιστη εμφάνιση του περιεχομένου του φιαλιδίου. Βάσει του παραπάνω ποιοτικού προβλήματος, ανακαλείται η παρακάτω παρτίδα:


Lot
Exp.date
Μ16104
12/2018

Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει κανένα άλλο προϊόν / εμβόλιο ή παρτίδα της GSK.