Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

'Ολοι οι κωδικοί ICD-10 για τις πραζόλες

Τις τελευταίες μέρες εμφανίστηκαν αρκετά προβλήματα στην εκτέλεση συνταγών με πραζόλες μιας και έβγαιναν διάφορα προειδοποιητικά μηνύματα. Για να μην χρειαστείτε κι εσείς πραζόλες, αγχολυτικά και λοιπά φάρμακα, σας μαζέψαμε όλους τους κωδικούς ICD-10 για την κατηγορία αυτή ώστε να εκτελείτε άφοβα:
 • E16.4     Ανωμαλία στην έκκριση γαστρίνης
 • K21         Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
 • K21.0     Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με οισοφαγίτιδα
 • K21.9     Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση χωρίς οισοφαγίτιδα
 • K22         Άλλα νοσήματα του οισοφάγου
 • K23         Διαταραχές του οισοφάγου σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
 • K25         Γαστρικό έλκος
 • K26         Δωδεκαδακτυλικό έλκος
 • K27         Πεπτικό έλκος, μη καθορισμένης εντόπισης
 • K29         Γαστρίτιδα και δωδεκαδακτυλίτιδα
 • K29.0     Οξεία αιμορραγική γαστρίτιδα
 • K29.1     Άλλη οξεία γαστρίτιδα
 • K29.2     Αλκοολική γαστρίτιδα
 • K29.3     Χρόνια επιπολής γαστρίτιδα
 • K29.4     Χρόνια ατροφική γαστρίτιδα
 • K29.5     Χρόνια γαστρίτιδα, μη καθορισμένη
 • K29.6     Άλλη γαστρίτιδα
 • K29.7     Γαστρίτιδα μη καθορισμένη
 • K29.8     Δωδεκαδακτυλίτιδα
 • K29.9     Γαστροδωδεκαδακτυλίτιδα, μη καθορισμένη
 • K30         Δυσπεψία
 • K31         Άλλα νοσήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου
 • K31.0     Οξεία διαστολή του στομάχου
 • K31.1     Υπερτροφική πυλωρική στένωση των ενηλίκων
 • K31.2     Κλεψυδροειδής στένωση του στομάχου
 • K31.3     Πυλωρόσπασμος, που δεν ταξινομείται αλλού
 • K31.4     Γαστρικό εκκόλπωμα
 • K31.5     Απόφραξη δωδεκαδακτύλου
 • K31.6     Συρίγγιο του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου
 • K31.7     Πολύποδας του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου
 • K31.8     Άλλα καθορισμένα νοσήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου
 • K31.9     Νόσημα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου, μη καθορισμένο
 • T88.7     Μη καθορισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου και φαρμακευτικής ουσίας