Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Κατευθυντήριες οδηγίες για την υπερχοληστερολαιμία: Ενημέρωση 2018

Οι Αμερικανικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (ACC / AHA) για την πρόληψη της στεφανιαίας νόσου του 2013 είχαν μετατοπίσει το στόχο θεραπείας από την LDL και συνιστούσαν θεραπείες με στατίνες μέτριας ή υψηλής έντασης για ασθενείς με βάση το προφίλ κινδύνου.

Οι ενημερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες του 2018 επανέφεραν το στόχο θεραπείας στην LDL, ενσωματώνοντας νέα στοιχεία για τις θεραπείες με μη-στατίνες ενώ αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες σχετικά με την υπερεκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου στην πρωτογενή πρόληψη.
 


Βασικές συστάσεις
 
• Για τους ασθενείς με γνωστή καρδιαγγειακή νόσο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στατίνες υψηλής έντασης για μείωση της LDL κατά 50%. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, η εζετιμίμπη θα μπορούσε να προστεθεί και έπειτα ένας αναστολέας PCSK9.
• Για ασθενείς με πολύ υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο (ιστορικό οξέος στεφανιαίου συνδρόμου, μεγαλύτερη ηλικία, σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, κάπνισμα, οικογενής υπερχοληστερολαιμία, νεφρική νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια) και επίπεδα LDL> 70 mg / dL, η προσθήκη εζετιμίμπης είναι λογική ακολουθούμενη από αναστολέα PCSK9.
• Για ασθενείς με σοβαρή υπερχοληστερολαιμία (επίπεδα LDL,> 190 mg / dL), συνιστάται η μέγιστη ανεκτή θεραπεία με στατίνες ανεξαρτήτως καρδιαγγειακού κινδύνου. Εάν η LDL δεν μειωθεί κατά 50%, οι ιατροί μπορούν λογικά να προσθέσουν εζετιμίμπη.
• Για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και LDL> 70 mg / dL συνιστάται η χορήγηση στατίνης μέτριας έντασης. Με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, η επιλογή μιας στατίνης με υψηλή ένταση είναι λογική.
• Για την πρωτογενή πρόληψη, η τήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Ο κλινικός ιατρός για την αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου θα πρέπει να εξετάσει και τους «ενισχυτές καρδιαγγειακού κινδύνου», όπως το οικογενειακό ιστορικό, το μεταβολικό ιστορικό, την προεκλαμψία, τις φλεγμονώδεις νόσους, την εθνικότητα, και τους παθολογικούς βιοδείκτες.
• Ο 10ετής κίνδυνος μεταξύ 7,5% και 19,9% θεωρείται πλέον «ενδιάμεσος κίνδυνος». Αυτή η ευρεία κατηγορία αναγνωρίζει την αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις του υπολογισμού κινδύνου και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της λήψης αποφάσεων με γνώμονα τις προτιμήσεις των ασθενών. Για τους ασθενείς που επιλέγουν θεραπεία με φάρμακα, συνιστάται γενικά μια στατίνη μέτριας έντασης.
• Η μέτρηση ασβεστίου στεφανιαίας αρτηρίας (CAC) είναι χρήσιμη όταν οι ενδείξεις σχετικά με την έναρξη της στατίνης είναι αβέβαιες. Η διακοπή ή η αναβολή της έναρξης στατίνης είναι λογική αν η CAC = 0 και ο ασθενής δεν διαθέτει άλλα χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου. Εάν η βαθμολογία CAC είναι ≥100, πρέπει να ξεκινήσουν οι στατίνες.

Για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης στη θεραπεία και τη μείωση της LDL, οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να ελέγχουν τα λιπίδια 1 έως 3 μήνες μετά την αλλαγή της θεραπείας.

J Am Coll Cardiol 2018 Nov 10


πηγή: hcs