Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

Λίστα με υποχρεωτικό στοκ σε γενόσημα για τα ιδιωτικά φαρμακεία


Για να δείτε τη λίστα δραστικών ουσιών της Δ3(α) 46627/15-6-2018 (ΦΕΚ Β' 2285) Υπουργικής Απόφασης πατήστε εδώ