Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί χαιρετίζουν τη δημιουργία Εθνικού Κεντρικού Καταλόγου Σκευασμάτων

Την απόφαση του υπουργείου Υγείας για την δημιουργία Εθνικού Κεντρικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Σκευασμάτων, χαιρετίζει με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.).

Όπως τονίζει στην σχετική επιστολή που απέστειλε στον γενικό γραμματέα, Γεώργιο Γιαννόπουλο « το συγκεκριμένο θέμα αποτελούσε διαχρονικά αίτημα των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών σε συνδυασμό με την δημιουργία κοινού συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους νοσηλευόμενους».

Η Π.Ε.Φ.Ν.Ι. θεωρεί ότι....


..... ο συνδυασμός των δύο παραπάνω ενεργειών μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές δικλείδες ασφαλείας για την φαρμακευτική φροντίδα , την Ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, τα registries καθώς και για την ορθολογική οικονομική διαχείριση των ακριβών και εξειδικευμένων φαρμάκων που διακινούνται προς χρήση των ασθενών που εξυπηρετούνται από τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία.
Η πρόεδρος της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. και Μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (ΕΑΗΡ, Director of Professional Development) κυρία Δέσποινα Μακριδάκη σε δήλωση της αναφέρει:

«Η λειτουργία ενιαίας επιστημονικής πλατφόρμας για το φάρμακο, θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο σωστής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων, των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών» και τονίζει ότι «οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί με την επιστημονική τους εξειδίκευση, την κλινική εμπειρία και τη γνώση των διεθνών προτύπων που διαθέτουν, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στο έργο της πολιτικής ηγεσίας για τον εξορθολογισμό των δαπανών διασφαλίζοντας παράλληλα την παροχή βέλτιστης φαρμακευτικής φροντίδας προς τους ασθενείς».