Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020

Έναρξη δεύτερης εξεταστικής περιόδου για την Πιστοποίηση Διενέργειας Εμβολιασμών

Προς Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας
Ξεκινάει αύριο Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 στις 10:00π.μ η δεύτερη εξεταστική περίοδος για την Πιστοποίηση Διενέργειας Εμβολιασμών. Η περίοδος θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 21:00.


Η εξεταστική διαδικασία περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα πρέπει...
... να απαντηθούν σωστά 12 ερωτήσεις μέσα σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών.
Απαραίτητο στάδιο αποτελεί η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου «Επικαιροποίηση Στοιχείων Χρήστη» στην ενότητα 3.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας
   Απόστολος Βαλτάς                                                        Κωνσταντίνος Κούβαρης