Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

ΤΥΠΕΤ: Μη αποζημίωση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπεριέχουν Ω3 λιπαρά από 1.1.2021


Το ΤΥΠΕΤ με ανακοίνωσή του (δείτε παρακάτω) μας ενημερώνει ότι από 1/1/2021 δεν θα αποζημειώνει πλέον σκευάσματα με Ω3 λιπαρά, καθώς αυτά εμπίπτουν πλέον στην κατηγορία των μη υποχρεωτικά συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).

 

 

Εχει επικαιροποιηθεί το βασικό μας άρθρο με τους Κανόνες συνταγογράφησης