Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση για το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/01/2021 ξεκινάει η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), δηλαδή τα εν ενεργεία στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (άμεσα μέλη) και τα ασφαλισμένα στον Φορέα μέλη των οικογενειών τους (έμμεσα μέλη). 

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα εφαρμοστεί μόνο για την καταχώριση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων, πλην των φαρμάκων υψηλού κόστους άρθρου 12 παρ.2 του Ν.3816/2010(Α΄6), του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και των σκευασμάτων ειδικής διατροφής, για τα οποία εξακολουθεί να ισχύει η χειρόγραφη συνταγογράφηση στο Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης των ασφαλισμένων στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. 

Οι συνταγές των  ασφαλισμένων (άμεσων και έμμεσων μελών) θα εκδίδονται έχοντας ως ασφαλιστικό Φορέα Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)

 

 

πηγή: ΗΔΙΚΑ