Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων: Από πότε ισχύει για φαρμακεία

Σας ενημερώνουμε ότι στις 23-12-2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας Τροποποίηση του Δελτίου Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Δεκεμβρίου 2020

Το παρόν Δελτίο ισχύει: Για τα φαρμακεία από 30-01-2021 

Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 14-01-2021 

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές από 23-12-2020 

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις διαφορές στις τιμές χονδρικής και λιανικής ταξινομημένες αλφαβητικά: shorturl.at/BX128 κατά μεταβολή: shorturl.at/dpqLP

Eυχαριστούμε την εταιρεία Europharmacy