Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

 


Κ. Υπουργέ,

Στην υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́ 5486/12.12.2020), αλλά και στη μεταγενέστερη υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ.81699/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́ 5579/17.12.2020) αναφέρεται, εκ παραδρομής θέλουμε να πιστεύουμε, ότι παρέχεται η δυνατότητα και στα φαρμακεία να λειτουργούν τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020.

 Όπως όμως γνωρίζετε λίαν καλώς, οι διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας (άρθρο 2 και 7 παρ. 5 του Β.Δ. 748/1966, και άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 ως έχει αντικατασταθεί και ισχύει), ως κανόνες δημοσίας τάξεως, ορίζουν σαφώς ότι όλα τα φαρμακεία παραμένουν υποχρεωτικώς κλειστά την Κυριακή, εκτός των φαρμακείων εκείνων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν, και φυσικά υπερισχύουν οιασδήποτε προβλέψεως μίας ΚΥΑ. Σχετικώς σας κοινοποιούμε προς διευκόλυνσή σας την υπ’ αριθμόν 5144/15.12.2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Π.Φ.Σ., κ. Ηλία Δημητρέλλου με θέμα «Υποχρεωτική η αργία της Κυριακής για τα φαρμακεία». Ένεκα όμως της ανωτέρω «αστοχίας» έχει προκληθεί τεράστια αναστάτωση στο χώρο των φαρμακείων, καθώς επιχειρείται να γίνει εκμετάλλευση αυτής της προβλέψεως και να ανοίξουν συγκεκριμένα φαρμακεία τις ανωτέρω Κυριακές.

Κ. Υπουργέ,

Οφείλουμε να σας γνωρίσουμε ότι ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στα χρονικά του Υπουργείου Υγείας τίθεται ζήτημα λειτουργίας των φαρμακείων την Κυριακή. Ούτε στα πιο δύσκολα και σκληρά μνημονιακά χρόνια, ουδείς αποτόλμησε να επιτρέψει τη λειτουργίας των φαρμακείων την Κυριακή.

Κατόπιν των ανωτέρω, και στα πλαίσια της απρόσκοπτης, πολύπλευρης και

 ζωτικής συνεργασίας του Π.Φ.Σ. με το Υπουργείο Υγείας, παρακαλούμε όπως άμεσα, σήμερα, εκδώσετε διευκρινιστικό έγγραφο με το οποίο να ορίζεται σαφώς και με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι οι προβλέψεις των ανωτέρω ΚΥΑ δεν υπερισχύουν των διατάξεων του Νόμου και ως εκ τούτου τα φαρμακεία δεν θα λειτουργήσουν τις εν λόγω Κυριακές, εκτός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 Με εκτίμηση