Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΠΦΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID19

 

Κύριε Υπουργέ, 

Το ΔΣ του ΠΦΣ συνεδρίασε χθες Τρίτη 8.12.2020 μετά την πρόταση σας για συμμετοχή των φαρμακοποιών στην εκστρατεία ενημέρωσης και καταγραφής σε ειδική πλατφόρμα, των πολιτών που πρόκειται να εμβολιασθούν κατά του κορωνοϊού βάσει του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των περιστάσεων και τον σημαντικό ρόλο που παίζει ο φαρμακευτικός κλάδος στην προάσπιση της υγείας των πολιτών, αποδέχθηκε την πρόταση σας, με ορισμένες προϋποθέσεις, για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος: 

1. Να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που θα αναφέρει ότι τα φαρμακεία είναι Κέντρα Ενημέρωσης Συμβουλευτικής όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού SARS – CoV – 2 όπως και καταγραφής των Πολιτών στο Σύστημα καθορισμού της προτεραιότητας για εμβολιασμό. Οι φαρμακοποιοί θα καταγράφουν τους πολίτες που προσέρχονται στα φαρμακεία σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ορίζει ταυτόχρονα το χρόνο και τον τόπο εμβολιασμού του καθενός. Συγκεκριμένα για τον πολίτη ο οποίος θα απευθύνεται στο φαρμακείο, θα αποδεικνύεται αν είναι επιλέξιμος εφόσον αναγράφοντας το ΑΜΚΑ του στην πλατφόρμα , το σύστημα θα αναγνωρίζει αν ανήκει στην κατηγορία των πολιτών που θα πρέπει να εμβολιασθεί. Ακολούθως θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής του εμβολιαστικού κέντρου (νομός, πόλη κλπ). 

Αμέσως μετά θα εμφανίζονται οι ημερομηνίες και οι ώρες που δύναται να εμβολιασθεί και ο πολίτης θα επιλέγει την ημερομηνία και την ώρα βάσει των διαθέσιμων επιλογών που θα παρέχονται από το σύστημα. Μετά το στάδιο αυτό, θα δίνεται η δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού σημειώματος με το όνομα, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του εμβολιασμού, το οποίο θα παραδίδεται στον πολίτη.

 Στο πίσω μέρος του, θα υπάρχει ένα ενημερωτικό σημείωμα με πληροφορίες αναφορικά με τον covid - 19. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφευχθούν προβλήματα καθυστέρησης στην όλη διαδικασία, είναι η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα να ελεγχθεί ως προς την λειτουργικότητα της, πριν την εφαρμογή της.

 Οποιαδήποτε προσπάθεια ενεργοποίησης της άυλης συνταγογράφησης των πολιτών μέσω των κωδικών taxis είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που δεν είναι και σύμφωνη με την αρχή της εμπιστευτικότητας και δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τα φαρμακεία. Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκ των προτέρων ενημέρωση του πολίτη ως προς την επιλεξιμότητα του για τον εμβολιασμό. Θα πρέπει επίσης να δίνεται η δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας, ακύρωσης του προγραμματισμού για τον εμβολιασμό και επαναπροσδιορισμού του χρόνου και του τόπου, καθόσον απευθυνόμαστε σε άτομα με προβλήματα υγείας και υπάρχει η πιθανότητα του απρόοπτου και της αδυναμίας προσέλευσης στο εμβολιαστικό κέντρο. Με την παραπάνω διαδικασία και με την αρωγή των φαρμακοποιών θα καταστεί δυνατό η εθνική αυτή προσπάθεια να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα .


 2. Το Υπουργείο θα πρέπει να αποστείλει προς τον ΠΦΣ αναλυτική και τεκμηριωμένη επιστημονική ενημέρωση για το εμβόλιο καθόσον θα πρέπει οι φαρμακοποιοί να πληροφορηθούν για όλες τις επιστημονικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες αναφορικά με τον εμβολιασμό. 

 3. Το Υπουργείο θα αναλάβει την υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης του κοινού στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με την αναγκαιότητα εμβολιασμού κατά του SARS – CoV – 2 όπως και του ρόλου του Φαρμακοποιού στην προσπάθεια αυτή μέσω τηλεοπτικών σποτ, φυλλαδίων , αφισών κ.λ.π. 

4. Με την διάθεση των εμβολίων για τα οποία δεν θα απαιτούνται ειδικές συνθήκες συντήρησης τους (-70οC), θα δοθεί η δυνατότητα να διενεργείται ο εμβολιασμός κατά του SARS COV 2 και από τα φαρμακεία.


 Γίνεται αποδεκτή η πρόταση του Υπουργείου Υγείας για αποζημίωση 1 ευρώ προ ΦΠΑ για κάθε καταγραφική ενέργεια στην ειδική πλατφόρμα εμβολιασμού κατά του ιού SARS – CoV – 2 , η οποία θα πραγματοποιείται στα φαρμακεία. Την αμοιβή αυτή την αποδεχόμαστε ως ελάχιστη Συμβολική και Ηθική ανταμοιβή για την συνδρομή των Φαρμακοποιών στην εθνική αυτή προσπάθεια. 

Κύριε Υπουργέ, Το Δ.Σ. του ΠΦΣ αναμένει την γραπτή σύμφωνη γνώμη σας για τα ανωτέρω, που ήταν οι προφορικές προτάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου προς τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΠΦΣ. 

Με Εκτίμηση