Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

ΦΣΑ: Προσφορά ATTICA BANK για POS

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ιδρύθηκε το 1925 και εισήχθη στο ΧΑΑ το 1964. Ο Όμιλος Εταιριών Εμπορικής Τράπεζας μεταβίβασε μέσω του Χ.Α.Α.,  στις 26-6-97, μέρος των μετοχών που κατείχε, στο ΤΣΜΕΔΕ και στο Τ.Π.Δ και στις 9-6-2002 τις υπόλοιπες μετοχές που κατείχε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 

Σήμερα ο μεγαλύτερος Μέτοχος της Τράπεζας είναι το Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών  και  Δημοσίων  Έργων  (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ), με 56,25% των κοινών μετοχών. Τον Δεκέμβριο του 2015, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης  της Τράπεζας με την άντληση κεφαλαίων ύψους 681 εκ. ευρώ και τη διαμόρφωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στα επίπεδα του 22,6% ,  χωρίς να παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Η  ATTICA  BANK    σήμερα, παραμένει η μοναδική αμιγώς  ελληνική, εισηγμένη,  εμπορική  Τράπεζα η οποία δεν έχει λάβει ενίσχυση από το ΤΧΣ και η οποία  διατηρεί την ανεξαρτησία  και τον ιδιωτικό της χαρακτήρα.

Ο βασικός μέτοχος το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξη του προς την ATTICA  BANK και αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επιδρά θετικά στην αναπτυξιακή πορεία της  Τράπεζας .


Η ATTICA  BANK  μετά από διερεύνηση των αναγκών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής καθώς και των μελών αυτού,  είναι στην ευχάριστη θέση να προτείνει την παρακάτω λύση που κρίνεται ότι θα εξυπηρετήσει τα μέλη του Συλλόγου .


Ø  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ACQUIRING (EFT/POS)

o   Οι  τερματικές συσκευές EFT/POS και η πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Εμπόρου της Attica Bank αποδέχονται όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές  κάρτες VISA & MASTERCARD  με την χρήση των οποίων παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης:
-          Συναλλαγών αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών
-          Συναλλαγών αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών με δόσεις
-          Παροχή υπηρεσίας ανοιχτής πληκτρολόγησης
-          Ακύρωσης συναλλαγών
-          Παρακολούθησης συναλλαγών μέσω e-banking
-          Δωρεάν τεχνική υποστήριξη
o   Η Attica Bank θα παρακρατά από το κάθε μέλος του Συλλόγου για κάθε είσπραξη που θα διενεργείται μέσω των EFT/POS προμήθεια που θα  ανέρχεται σε 0,8% επί του ποσού κάθε ολοκληρωμένης και επιτυχημένης συναλλαγής.
o   Κάθε χρήστης συσκευής EFT/POS , μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής  θα  καταβάλει στην Τράπεζα το ποσό των επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 7,50) ανά pos, πλέον Φ.Π.Α. μηνιαίως ως διαχειριστικό κόστος (από το 2ο έτος και μετά) για τη δυνατότητα χρήσης του τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμής (EFT/POS), ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ το σύνολο των συναλλαγών υπολείπεται των οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 8.000) ανά έτος και ανά μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, τον εκάστοτε αντίστοιχο μήνα υπολογισμού της ως άνω αμοιβής.
o   Η διαδικασία υλοποίησης της συνεργασίας ακολουθεί τα παρακάτω βήματα :
§  Υποβολή στο κατάστημα της Attica Bank σχετικού αιτήματος για τη συνεργασία και την τοποθέτηση συσκευής EFT/POS  από κάθε μέλος του Συλλόγου.
§  Επεξεργασία του αιτήματος. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης του αιτήματος οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου εφόσον η ίδια κρίνει ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της υπηρεσίας.
§  Τελική απάντηση
§  Τοποθέτηση συσκευής EFT/POS
o   Η παρούσα πρόταση έχει ισχύ εξήντα ημέρες από την κατάθεση της και η Attica Bank διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της πρότασής της, εφόσον :
§  Παρέλθει άκαρπη η καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς της, χωρίς να ληφθεί ουδεμία  απάντησή σας,
§  Υπάρξει  σημαντική  διαφοροποίηση των στοιχείων που αναφέρονται στη Πρόσκλησή σας και ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.  

Επίσης όλα τα μέλη Συλλόγου εκτός από την τοποθέτηση της συσκευής EFT/POS (μετά την έγκριση της συνεργασίας από την Τράπεζα) θα έχουν τις παρακάτω δυνατότητες μέσω της υπηρεσίας e-banking της Attica Bank, χωρίς χρέωση :
·         Ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης  SSL 128bit
·         Άμεσης  πρόσβασης  στην Attica  Bank  24  ώρες  7 ημέρες
·         Ηλεκτρονικού  statement  λογαριασμού
·         Πληρωμής  εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ
·         Πληρωμή  ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ
·         Πληρωμή ΦΠΑ, και λοιπών βεβαιωμένων οφειλών
·         Πληρωμή μισθοδοσίας
·         Πληρωμή προμηθευτών, ή συνεργατών
·         Εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας κ.α. είτε μέσω πληρωμών είτε μέσω πάγιων εντολών.  
·         Πληρωμές πιστωτικών καρτών της Τράπεζάς μας ή άλλων Τραπεζών
·         Μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών
·         Πλήρους και ευέλικτης διαχείρισης, άμεσης ενημέρωσης και παρακολούθησης όλων των καθημερινών τραπεζικών  συναλλαγών
·         Εξουσιοδότησης  σε  όσα  στελέχη του , απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του
·         Μείωσης  του  κόστους  συναλλαγών  (προμήθειες – έξοδα)
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το κόστος αποστολής εμβάσματος μέσω sepa διαμορφώνεται  από  0,30  έως 3


Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η Τράπεζα παρέχει στα μέλη – ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α., σειρά τραπεζικών προϊόντων (καταθετικά , δανειοδοτικά, πιστωτικές κάρτες) και ασφαλιστικά προϊόντα (ζωής, περιουσίας, αυτοκινήτου κ.α.) με ειδικούς προνομιακούς όρους.
Η πληροφόρηση για τα προϊόντα αυτά παρέχεται είτε μέσω του δικτύου καταστημάτων της Attica Bank είτε μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας στη διεύθυνση : www.atticabank.gr


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση επί της προσφοράς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Attica Bank :

Κατάστημα Άνω Πατήσια – Πατησίων 376
11141 Άνω Πατήσια Αθήνα
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Κλουκίνας Κωνσταντίνος, τηλ. 210-2002680, email : Kloukinas.Konstantinos@atticabank.gr
Fax: 210-2117327


ATTICA BANK

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ