Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Τα μέτρα που φέρνει από τον Ιούνιο το τρίτο μνημόνιο στην Υγεία – Το χρονοδιάγραμμα έως το 2018

Όσο βρίσκεται σε ισχύ το πρόγραμμα, οι ελληνικές αρχές καλούνται να προχωρήσουν σε περαιτέρω μείωση των τιμών στα φάρμακα, να περιορίσουν τη ζήτηση για διαγνωστικές εξετάσεις και να συντάξουν θεραπευτικές οδηγίες.

Μία δέσμη μέτρων σε ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών Υγείας, περιλαμβάνει το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε η χώρα μας με τους δανειστές.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο μνημόνιο,


....οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση, με σκοπό τον έλεγχο της δαπάνης, των τιμών στα φάρμακα, τη βελτίωση της διοίκησης των νοσοκομείων, την ενιαιοποίηση των προμηθειών, τον έλεγχο της ζήτησης φαρμάκων και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών και συνταγογραφικών πρωτοκόλλων.

Για τον εξορθολογισμό της δαπάνης, πρέπει να κάνουν τα εξής:

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 και σταδιακά έως τον Δεκέμβριο του 2017, να αυξήσουν στο 60% και 80% αντίστοιχα την προμήθεια υλικών για τα νοσοκομεία με κεντρική διαδικασία.

Το ίδιο διάστημα, να αυξήσουν στα δύο τρίτα και τρία τέταρτα αντίστοιχα τις ποσότητες των φαρμάκων που προμηθεύονται τα νοσοκομεία με δραστική ουσία. Οι σχετικές παρεμβάσεις πρέπει να ξεκινήσουν τον Ιούνιο και να έχουν ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2016.

Καταγραφή της πρόσβασης των πολιτών στην επείγουσα φροντίδα, με έκδοση σχετικής έκθεσης κάθε έξι μήνες. Εάν χρειαστεί, να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχο της πρόσβασης, προκειμένου να λειτουργούν σωστά η επείγουσα.

Clawback

Έως τον Δεκέμβριο του 2016, να έχουν ληφθεί μέτρα ώστα να έχει περιοριστεί τουλάχιστον κατά 30% το άνοιγμα μεταξύ της δαπάνης και του “clawback” (αυτόματος μηχανισμός επιστροφής υπερβάσεων) που καταβάλλουν οι πάροχοι. Ανάλογα μέτρα θα λαμβάνονται έως το 2018.

Ολοκλήρωση, έως τον Ιούνιο του 2016, των διαδικασιών πλήρους λειτουργίας της επιτροπής διαπραγμάτευσης στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να υπάρξει έλεγχος κόστους ειδικά για τα καινοτόμα και τα σκευάσματα υψηλού κόστους.

Από τον επόμενο μήνα, θα υπάρχει έλεγχος προόδου σχετικά με την αξιολόγηση της τεχνολογίας στον τομέα της Υγείας, ώστε να καθορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πρέπει να αποζημιώνονται από το σύστημα.

Έως το τέλος του 2016, πρέπει να έχει βελτιωθεί η διαμόρφωση του ποσοστού κέρδους για τους φαρμακοποιούς.

Γενόσημα

Έως τον Ιούνιο, θα πρέπει να έχει αυξηθεί η διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων μέσω εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού.

Έως το τέλος του έτους, τα γενόσημα πρέπει να έχουν μερίδιο αγοράς 50% στα νοσοκομεία, το οποίο θα πρέπει να ανέλθει στο 60% έως τον Ιούνιο του 2017. Για τους εξωτερικούς ασθενείς, τα ποσοστά πρέπει να διαμορφωθούν στο 40% έως τον Μάρτιο του 2017 και 60% έως τον Μάρτιο του 2018.

Έως το τέλος του έτους, πρέπει να έχουν επανακαθοριστεί οι συνταγογραφικοί στόχοι για τους γιατρούς.

Για τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, μέχρι τον Ιούνιο του 2016 πρέπει να έχει διαμορφωθεί ένα σχέδιο κλινικού ελέγχου, το οποίο θα πρέπει να ισχύσει από το 2017 και έως το 2018 να έχει καλύψει το σύνολο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Έως τον Δεκέμβριο του 2016, θα πρέπει να έχει υιοθετηθεί ένα νέο σύστημα κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων στα δημόσια νοσοκομεία, το οποίο πρέπει να ισχύσει στο σύνολο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έως το 2018.

ΕΟΠΥΥ


Οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να ελέγχουν σε μηνιαία βάση τις ιδιωτικές κλινικες και η σχετική έκθεση θα ανακοινώνεται κάθε έξι μήνες, με αρχή τον Δεκέμβριο του 2016.

Έως τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2016, θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί ένας “χάρτης Υγείας” με τους παρόχους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το ίδιο διάστημα, θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί ένας πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε ασθενή.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι αρχές καλούνται να προχωρήσουν σε περαιτέρω μείωση των τιμών στα φάρμακα, να περιορίσουν τη ζήτηση για διαγνωστικές εξετάσεις και να συντάξουν θεραπευτικές οδηγίες.

Θα πρέπει, επίσης, να αναθεωρούν ανά εξάμηνο τη “θετική” και “αρνητική” λίστα φαρμάκων (σύμφωνα με MD 2912/B/30.10.2012), καθώς και τα δελτία τιμών φαρμάκων (Μάιο και Νοέμβριο).

ΔΗΜ.Κ.