Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Από σήμερα 28/7 τέθηκε σε ισχύ το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων για τα φαρμακεία

Μετά από αναβολή μιας εβδομάδας, από σήμερα τελικά 28 Ιουλίου ισχύουν οι νέες τιμές στα φαρμακεία όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το τελευταίο δελτίο τιμών φαρμάκων.

Οι τιμές των φαρμάκων - ιδιαίτερα στα πρωτότυπα - μειώθηκαν αρκετά, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο η μεσοσταθμική μείωση είναι περίπου στο 5%.

Θυμίζουμε ότι....


.... οι νέες τιμές ίσχυαν για τις εταιρείες από 9-6-2016, ενώ για τις φαρμακαποθήκες από 26-6-2016.

Για να περαστούν οι νέες τιμές στους υπολογιστές μας, πρέπει να κάνουμε την απαιτούμενη αναβάθμιση αναλόγως το πρόγραμμα που έχουμε. Οι εταιρείες ήταν έτοιμες από νωρίς το πρωί.