Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Αλφαβητικά και επί τοις εκατό όλες οι μεταβολές του Δελτίου Τιμών

Στο excel που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αναλυτικά και με αλφαβητική σειρά τις ποσοστιαίες και αριθμητικές μεταβολές του δελτίου τιμών που θα ισχύει κάπου στις αρχές του 2017

Δείτε το έγγραφο: