Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Αφορολόγητο και ακατάσχετο το εφάπαξ βοήθημα στους χαμηλοσυνταξιούχους

Με την υπόψη τροπολογία συμπληρώνονται οι διατάξεις για το εφάπαξ βοήθημα σε χαμηλοσυνταξιούχους και ορίζεται ότι αυτό είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με «Χωρικός σχεδιασμός - βιώσιμη ανάπτυξη»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται ότι...
... η χορηγούμενη στους χαμηλοσυνταξιούχους εφάπαξ οικονομική ενίσχυση δεν θα επιβαρύνεται με κανένα φόρο και δεν θα συμψηφισθεί με οποιαδήποτε οφειλή τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την ουσιαστική τους στήριξη στην δύσκολη για αυτούς οικονομική συγκυρία.

Άρθρο ....

1. Στο άρθρο 65 του ν. 4445/2016 (Α' 236) προστίθεται νέα παράγραφος 2 και η υφιστάμενη παράγραφος 2 αναριθμείται σε 3, ως εξής:
«2. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4445/2016.


Ο Υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος

Η Υφυπουργός Οικονομικών
Αικατερίνη Παπανάτσιου

Πηγή: Taxheaven ©
Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/32806