Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ


Στο πλαίσιο βελτίωσης της εξυπηρέτησης χρόνιων πασχόντων ασθενών, ο Οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα παραλαβής φαρμάκων από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ με τη διαδικασία «κατ' οίκον παράδοση φαρμάκων».

Η διαδικασία «κατ'οίκον παράδοση φαρμάκων» αναφέρεται σε περιπτώσεις που οι ασθενείς θα προσέρχονται στις εταιρείες ταχυμεταφοράς για την εξυπηρέτησή τους...

... με ιδία δαπάνη, χωρίς εμπλοκή του Οργανισμού και με νόμιμη εξουσιοδότηση, η οποία θα γίνεται στο όνομα του εκπροσώπου της εταιρείας Ταχυμεταφορών, θα είναι θεωρημένη από ΚΕΠ ή το οικείο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής των ασφαλισμένων και θα υπογράφουν οι ασφαλισμένοι.

Συνημμένα, παρατίθεται το έντυπο-εξουσιοδότηση ασφαλισμένων προς άλλο πρόσωπο εκτός συγγενή α' βαθμού, για παραλαβή φαρμάκων από Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ. Το έντυπο εξουσιοδότησης δύνανται να διαθέτουν στους ασθενείς και τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Έως σήμερα πιστοποιημένες εταιρείες ταχυμεταφοράς από τον Οργανισμό θεωρούνται οι ακόλουθες:

1. Εταιρεία ACS Α.Ε.Ε.
2. AIDPLUSCARE
3. Εταιρεία BIOAXIS
4. Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών «Αριστείδης-Χρήστος Πέτρου»
5. Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.
6. ΠΙ και ΦΙ Ταχυμεταφορές Γεωργίου Γ. Ηλίας


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
posted from Bloggeroid