Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

ΦΣΑ: Ενημέρωση για τυχόν εκκρεμότητες με ληξιπρόθεσμα

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε στο παρελθόν και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο ΦΣΑ προκατέβαλε στα μέλη του τα αιτούμενα των λογαριασμών τους. Ωστόσο από την οριστική εκκαθάριση συνταγών περιόδου μέχρι 31.12.2012 (ληξιπροθέσμων) προέκυψαν διαφορές και σε ορισμένες περιπτώσεις οφειλές των μελών μας προς το Σύλλογο.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει κάθε μέλος να φροντίσει να ενημερωθεί...

... περί της ατομικής του κατάστασης μέσω του Λογιστηρίου του Φ.Σ.Α. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο ότι κάθε μέλος που σκοπεύει να μεταβιβάσει ή κλείσει το φαρμακείο του (ανάκληση αδείας) για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει προ πάσης άλλης ενέργειας ή συμφωνίας για πώληση της επιχείρησης, να έχει εξοφλήσει τις οφειλές του ή να τις έχει ρυθμίσει παρέχοντας σχετικές εγγυήσεις στον ΦΣΑ, διαφορετικά δεν θα χορηγείται πιστοποιητικό διαγραφής.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΦΣΑ επιφυλάσσεται της διεκδίκησης των απαιτήσεών του με κάθε νόμιμο τρόπο.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Κωνσταντίνος Λουράντος              Ηλίας Γιαννόγλου