Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Ανακοίνωση ΦΣΑ για συνάντηση με Α. Λοβέρδο

  Η συνάντηση του Υπουργού Υγείας με εκπροσώπους του Π.Φ.Σ. και του Φ.Σ.Α. παρουσία δημοσιογράφων, εξελίχθη σε Βατερλό. Ουδέν από τα συμφωνηθέντα κατετέθη ευκρινώς στο τραπέζι, πλην της προαιρετικής διεύρυνσης του ωραρίου της Δευτέρας, Τετάρτης και του Σαββάτου.
            Συγκεκριμένα μίλησε για πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου, για ένα απολύτως ελεύθερο ωράριο των φαρμακοποιών!!! Παρέβλεψε ηθελημένα την κοινοτική οδηγία 88/2003 που ενσωματώθηκε το 2005 στην Ελληνική Νομοθεσία και ορίζει περί του χρόνου εργασίας, ο οποίος είναι μέγιστος 48 ώρες εβδομαδιαίως. Αυτό και μόνο, αποδυναμώνει το περιφερειακό μικρομεσαίο φαρμακείο και αποτελεί χαριστική πράξη κάποιων κεντρικών μεγάλο-φαρμακοποιών και πιθανώς συμφερόντων μεγάλο-εταιρειών.

Το πρώτο άρθρο που είναι υπό ψήφιση του Υπουργείου, αναφέρει την«απαγόρευση κάθε ιδιοκτησιακού περιορισμού» στην ίδρυση φαρμακείου!!!
           
Μειώνεται σε όλη την επικράτεια επίσης το πληθυσμιακό από 1 φαρμακείο προς 1.500 κατοίκους σε 1 φαρμακείο προς 1.000 κατοίκους, παρόλο που όπως ο Υπουργός δήλωνε μέχρι χθες, δεν επιθυμεί αύξηση των φαρμακείων!!!
           
            Μίλησε για το rebate των φαρμακείων προς τα ασφαλιστικά ταμεία μόνο όταν αυτά πληρώνουν εγκαίρως, όμως δεν απάντησε στο τι θα κάνει στην περίπτωση που τα ασφαλιστικά ταμεία δεν πληρώνουν εγκαίρως και δεν εισπραχθούν τα αναμενόμενα ποσά. Διότι τότε, όπως αναφέρεται στο μνημόνιο, εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του μνημονίου, θα ζητηθούν νέες θυσίες από τα φαρμακεία.  

            Η ρήξη επήλθε διότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι ο διάλογος ήταν προσχηματικός από την μεριά του Υπουργείου. Άλλα συζητούντο τόσο καιρό, και άλλα μας ανακοίνωσαν σήμερα προς διαβούλευση και αλλά στο τραπέζι ως ειλημμένες  αποφάσεις.

Σε μια χώρα όπου κάποιοι τη διέλυσαν, οι ίδιοι και τα συμφέροντα που εξυπηρετούσαν και συνεχίζουν να εξυπηρετούν, προσπαθούν να κάνουν πειράματα εις βάρος του Ελληνικού λάου.
           
            Η Γ.Σ. έχει εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. του Φ.Σ.Α. για άμεσες κινητοποιήσεις και αυτό θα πράξει.     


Μετά τιμής,
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Λουράντος                                                               Ηλίας Γιαννόγλου