Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Δισκέτες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ!

Μόλις έφτασε στους Συλλόγους το αρχείο με τη πληρωμή συνταγών ΕΟΠΥΥ Ιανουαρίου

Τα χρήματα θα είναι στους λογαριασμούς μας...
...σήμερα ή το πολύ αύριο...