Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Ανάκληση αδείας φαρμακαποθήκης ΚFARM

Σε ανάκληση άδειας χονδρικής πώλησης σε φαρμακαποθήκη προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

Πρόκειται για τη φαρμακαποθήκη "KFARM" ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Μ.ΕΠΕ (δ.τ. KFARM), με αριθμό άδειας ΔΔΥΚΜ/5193/20-12-2013 άδειας που εκδόθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

Η ανάκληση προέκυψε...

... μετά από διαπίστωση ύπαρξης κρίσιμων μη συμμορφώσεων ως προς την τήρηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών, που αποτελούν ελάχιστες προϋποθέσεις κατοχής της άδειας, όπως προμήθεια φαρμάκων από μη νομιμοποιημένες πηγές, ελλιπή στοιχεία τεκμηρίωσης για αγορές φαρμάκων.

Ως εκ τούτου, η παραπάνω φαρμακαποθήκη δεν νομιμοποιείται να διακινεί φάρμακα.

www.f-kosmos.gr