Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

Θεώρηση συνταγών Στρατού-Γενικοί Κανόνες

Όπως είχαμε ενημερώσει (δείτε ΕΔΩ) μέχρι 31-3-2020 οι συνταγές του Στρατού μπορούν να είναι και χειρόγραφες εκτός από ηλεκτρονικές!

Οι υπεύθυνοι των ταμείων του Στρατού όμως μας ενημέρωσαν ότι μέχρι τότε και λόγω διαφόρων θεμάτων στη μετάβασή τους στην ΗΣ, όταν οι συνταγές τους χρειάζονται θεώρηση (άνω των 150€)..... αν αυτή γίνει χειρόγραφα κι όχι ηλεκτρονικά, τότε η συνταγή να εκτελείται και χειρόγραφα!

Συνοπτικά θυμίζουμε:
 
Θα είναι ηλεκτρονικές από Δευτέρα 10-2-2020 αλλά θα μπορούν να συνταγογραφηθούν και χειρόγραφα στο βιβλιάριο έως 31-3-2020.
 
Ο Στρατός ακολουθεί τους κανόνες του ΕΟΠΥΥ στην τιμολόγηση (χρήση ασφαλιστικών τιμών) και τη συνταγογράφηση (χρήση υποχρεωτικά δραστικής, ειδικά στις χειρόγραφες), αλλά δεν χρεώνει το 1€.
 
Επιτρέπονται δίμηνες συνταγές (θέλουν θεώρηση).
 
Συνταγές αξίας άνω των 150€ θέλουν θεώρηση, ακόμα κι αν είναι ηλεκτρονικές!
 
Η θεώρηση των ηλεκτρονικών θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω προβλημάτων στο σύστημα όταν μια ηλεκτρονική συνταγή θεωρείται χειρόγραφα, θα εκτελείται και χειρόγραφα!
 
Στα ναρκωτικά ισχύει ό,τι και στον ΕΟΠΥΥ: δεν χρειάζεται κόκκινη αν είναι ηλεκτρονική. Κρατάμε αντίγραφο της ηλεκτρονικής συνταγής.
 
Στα αναλώσιμα:
 
Ακολουθείται ο εκάστοτε ισχύον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ για τα αναλώσιμα, όσον αφορά ποσότητες, συμμετοχές και όσα δικαιούνται. Π.χ. οι ταινίες σακχάρου κοστολογούνται όπως και στον ΕΟΠΥΥ.

 
Συνταγογραφούνται μόνο χειρόγραφα στο παλιό τους ατομικό βιβλιάριο.
 
Θέλουν όλες θεώρηση από Ελεγκτή!
 
Συνταγογραφούν:
 
Χρειάζεται να επικολλάμε επάνω τα άυλα κουπόνια των υλικών!
 
Στους εν ενεργεία στρατιωτικούς (και στους ΔΥ που υπηρετούν στις υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ) μπορούν να συνταγογραφήσουν:
  • Ιατροί μονάδων, οι οποίοι οφείλουν να πιστοποιηθούν στην ΗΔΙΚΑ
  • Ιατροί Στρατιωτικών Νοσοκομείων
  • Τμήματα Επειγόντων των Δημόσιων Νοσοκομείων
Στην περίπτωση απουσίας ειδικού ιατρού σε κάποια από τις παραπάνω μονάδες, μπορεί να συνταγογραφήσει (κατά σειρά προτεραιότητας) σε:
  • Δημόσια δομή (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο)
  • ιδιώτες Ιατρούς
αλλά μόνο με προσκόμιση βεβαίωσης από τον ιατρό Μονάδας ή το Στρατιωτικό Νοσοκομείο που να επιβεβαιώνει την έλλειψη ειδικού ιατρού. Εξαιρούνται ιδιώτες γυναικολόγοι (δεν χρειάζεται βεβαίωση).