ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ (Συνοπτικό)

 

Τοποθετούμε εντός του μεγάλου άσπρου φακέλου υποβολής συνταγών:

1) Τις ηλεκτρονικές συνταγές μας, χωρισμένες σε πακέτα ανάλογα την αρίθμηση (1,2,3,4,5) και ανά ημερομηνία:

Πακέτο 1: συνταγές ασφαλισμένων και ανασφάλιστων

Πακέτο 2: εμβόλια

Πακέτο 3: λιμενικό

Πακέτο 4: ευρωπαίοι ασφαλισμένοι

Πακέτο 5: φάρμακα ΦΥΚ αποθηκών ΕΟΠΥΥ (που αφορά μόνο τις συνταγές ΦΥΚ που διακινούμε μέσω του ειδικού προγράμματος. Τα κανονικά ΦΥΚ που εκτελούμε στα φαρμακεία μας μπαίνουν κανονικά στη σειρά τους στο πακέτο 1)

Σε κάθε πακέτο (1,2,3,4,5) βάζουμε τις συνταγές:

– σε σειρά ανά ημέρα

– αν είναι λίγες ξεχωριστά κάθε ημέρα με συνδετήρα αν είναι πολλές με λαστιχάκι

Συστήνεται μέσα στον άσπρο φάκελλο να βάζουμε πρώτα τις υποβολές με τις λιγότερες συνταγές και τελευταίες τις υποβολές με τις περισσότερες (δηλ. την 1 με τα γενικά φάρμακα)

Για περιπτώσεις επανέκδοσης συνταγής χρονίων πασχόντων στο ΣΗΣ (δηλ. ασφαλισμένοι που δεν έχουν άυλη), στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας από τον κορονοϊό, η Φαρμακευτική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ μας ενημερώνει πως οι συνταγές αυτές θα υποβάλλονται χωρίς το φύλλο έκδοσης του ιατρού με την υποχρέωση αναγραφής από τον φαρμακοποιό της ένδειξης «επανέκδοση συνταγής λόγω πανδημίας» και ΑΔΤ στην υπογραφή

2) Πακέτο πιασμένο με λάστιχο ή συνδετήρα με:

     α) Τιμολόγια:

     Νο 1 φαρμάκων και ανασφάλιστων (1/2),
     Νο 2 εμβόλια  (1/2),
     Νο 3  φάρμακα και εμβόλια ασφαλισμένων ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, δηλ. Λιμενικού /Ακτοφυλακής (1/2)
     Νο 4 Ευρωπαίων ασφαλισμένων (1/2),
     Νο 5 ΑΝ υπάρχει πιστωτικό τιμολόγιο π.χ. από περικοπές ή rebate (1/2)

     Νο 6 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τα ραντεβού εμβολιασμού (1/2)

     Νο 7 Τιμολόγιο self test (1/2)

    β) ΣΣΥ (1/2) που εκδίδουμε από την ΚΜΕΣ

 

και κλείνει ο λευκός, πλαστικός φάκελος του ΕΟΠΥΥ. Απέξω κολλάμε τη γνωστή ειδική ετικέτα που εκδίδεται από την πύλη του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ αυτόματα! Αν έχουμε πάνω από έναν λευκό φάκελο θα κολλάμε ετικέτα σε κάθε φάκελο.

Τοποθετούμε σε άλλο φάκελο τον οποίο παραδίδουμε στο Σύλλογό μας:

α) Πρωτότυπα Τιμολόγια:

     Νο 1 φαρμάκων και ανασφάλιστων (2/2),
     Νο 2 εμβόλια  (2/2),
     Νο 3  φάρμακα και εμβόλια ασφαλισμένων ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, δηλ. Λιμενικού /Ακτοφυλακής (2/2)
     Νο 4 Ευρωπαίων ασφαλισμένων (2/2),
     Νο 5 ΑΝ υπάρχει πιστωτικό τιμολόγιο π.χ. από περικοπές ή rebate (2/2)

     Νο 6 Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τα ραντεβού εμβολιασμού (2/2)

     Νο 7 Τιμολόγιο self test (2/2)

β) ΣΣΥ (2/2) που εκδίδουμε από την ΚΜΕΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

 

  • Κόβουμε διαφορετικό τιμολόγιο για κάθε διαφορετική υποβολή
  • Βάζουμε κάθε διαφορετική υποβολή σε διαφορετικό φάκελλο:
    α) τα παραπεμπτικά αναλωσίμων,
    β) το «ειδικό αποδεικτικό υποβολής στοιχείων περιόδου» για τα αναλώσιμα που εκτυπώνεται από το eΔΑΠΥ,
    γ) το τιμολόγιο
  • Απέξω από το φάκελλο επικολλάμε το ειδικό έντυπο αποστολής κυτίου, που επίσης εκτυπώνουμε από eΔΑΠΥ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΠΦΣ