Σάββατο 10 Αυγούστου 2019

Αποζημίωση αναλωσίμων στο Στρατό

Τα αναλώσιμα στα Ταμεία του Στρατού ακολουθούν πλέον συνολικά τον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, αποζημιώνοντας τις ίδιες ποσότητες , στις ίδιες τιμές και συμμετοχές!

Ετσι από 20/5/2019 τις ταινίες σακχάρου τις αποζημιώνει με 19,50€ κι όχι με 25€ όπως μέχρι πριν!

Συνολικά, λοιπόν έχουμε:  • Γράφονται χειρόγραφα στα κανονικά βιβλιάρια, όπως τα φάρμακά τους
  • Θέλουν θεώρηση από Ελεγκτή Ιατρό
  • Εκτελούνται με βάση τη συλλογική σύμβαση
  • Καταθέτονται με ξεχωριστά τιμολόγια/συγκεντρωτικές

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του ΦΣ Έβρου, Τάσο Τερζή για την ενημέρωση

Το άρθρο αυτό θα το βρίσκετε πάντα στις μόνιμες στήλες μας