Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Οριστικό: κατάργηση αφορολόγητου και ενιαίος συντελεστής 35%


Οσον αφορά ειδικότερα το νέο τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών από το 2014, δηλαδή για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν το 2013, η σχετική πρόταση προβλέπει ότι τα φορολογητέα καθαρά εισοδήματα των φυσικών προσώπων που ασκούν ατομικά εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελευθέρια επαγγέλματα δεν θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, συναθροιζόμενα με τυχόν λοιπά εισοδήματά τους από άλλες πηγές (ακίνητα, μισθωτές υπηρεσίες κ.λπ.), αλλά θα υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση, με συντελεστή φόρου 35%.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στελέχη του υπουργείου σχολίαζαν ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες ουσιαστικά το καθεστώς θα είναι πιο ευνοϊκό, καθώς μπορεί να χάνουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ, όμως θα έχουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν στα βιβλία τους δαπάνες, τις οποίες σε κάθε περίπτωση με την επικείμενη κατάργηση των φοροαπαλλαγών θα τις έχαναν, ενώ θα εκπίπτουν ακόμη και οι ασφαλιστικές εισφορές.