Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

Αντιπυρετικά

  • Depon
  • Ponstan
  • Algofren
  • Gantil

DEPON Ενήλικες  Παιδάκια  άνω 12 ετών Παιδιά 6 - 12 ετών Παιδιά 1 - 5 ετών Βρέφη 3 - 12 μηνών                Βρέφη κάτω
 των 3 μηνών*
 
δοσολογία
per os
0,5 -1 g κάθε 4-6 ώρες 0,5 -1 g κάθε 4-6 ώρες 250-500mg ή 10-15 mg /kg βάρους σώματος, 3-4 φορές ημερησίως 120-250mg ή 10-15 mg /kg βάρους σώματος, 3-4 φορές ημερησίως 60-120 mg ή 10-15mg /kg βάρους σώματος, 3-4 φορές ημερησίως 10 mg/kg     ή      5mg/kg  βάρους
σώματος αν έχουν ίκτερο
max δόση 4 g β.δ.
2,5 g χ.χ.
4 g β.δ.
2,5 g χ.χ.
σιρόπι

2 - 4
ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΓΛΥΚΟΥ
(5 ml) 3-4
ΦΟΡΕΣ
1 - 2
ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΓΛΥΚΟΥ
(5 ml) 3-4
ΦΟΡΕΣ
1/2 - 1
ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΓΛΥΚΟΥ
(5 ml) 3-4
ΦΟΡΕΣ

supp

1-2 ΥΠΟΘΕΤΑ 200 mg
ΜΕΧΡΙ 4 ΦΟΡΕΣ
1 ΥΠΟΘΕΤΟ 200 mg
2-4 ΦΟΡΕΣ* μόνο με συμβουλή Ιατρού 
β.δ.= βραχεία διάρκεια
χ.χ.= χρόνια χρήση

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PONSTAN  Ενήλικες/παιδιά άνω των 14 ετών                              Παιδιά   μόνο   άνω    των 6μηνών* Ενήλικες
Δυσμηνόρροια
**
Ενήλικες
 Μηνορραγία
***
per os
ή supp
500 mg 3 φορές την ημέρα 5 mg/kg
βάρους σώματος κάθε 6 ώρες.
500 mg 3 φορές την ημέρα. 500 mg 3 φορές την ημέρα

    *  για μέχρι 7 μέρες. Σε μικρότερης ηλικίας δεν ενδείκνυται
  ** Η αρχική δόση να χορηγείται με το ξεκίνημα του πόνου της εμμηνόρυσης και να συνεχιστεί όσο διαρκούν τα συμπτώματα.
*** Η αρχική δόση να χορηγείται με το ξεκίνημα της αιμορραγίας και των συσχετιζόμενων συμπτωμάτων και να συνεχιστεί όσο διαρκούν τα συμπτώματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ως
 αναλγητικό - αντιπυρετικό  
 Ενήλικες                         Παιδάκια   άνω των 12 ετών
Παιδιά μεγαλύτερα  
 των 3 ετών και βάρους άνω των15kg
                           Παιδιά 6 μηνών έως 12 ετών
 IBUPROFEN 200mg κάθε 4-6 ώρες ή 300-400mg, 3-4 φορές ημερησίως*

200mg
κάθε 4-6 ώρες ή 300-400mg, 3-4 φορές ημερησίως *

20mg/kg/ημέρα σε 3-4 διηρημένες δόσεις **
 TOLFENAMIC  100 έως 200mg, 3 φορές την ημέρα 100 έως 200mg, 3 φορές την ημέρα
1mg/kg βάρους σώματος κάθε 6-8 ώρες

  * Αν ο πόνος ή ο πυρετός δεν υποχωρήσουν η δόση μπορεί να ανέλθει στα 400mg χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 1,2g/24ωρο, εκτός αν το συστήσει ο ιατρός.Να μη χρησιμοποιείται σε εμπύρετες καταστάσεις για διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερών και σε επώδυνες καταστάσεις για διάστημα μεγαλύτερο των 6 ημερών, εκτός αν το συστήσει ο ιατρός.
** max δόση: 500mg ημερησίως σε διηρημένες δόσεις. Να μη χρησιμοποιείται σε εμπύρετες καταστάσεις για διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερών και σε επώδυνες καταστάσεις για διάστημα μεγαλύτερο των 6 ημερών, εκτός αν το συστήσει ο ιατρός.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------