Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013

ΦΣΑ: "Ζητάμε ενημέρωση για το θέμα του ελέγχου των συνταγών το οποίο εξακολουθούμε να πληρώνουμε εμείς"


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

 Παρά τα επανειλημμένα έγγραφα μας κατά το πρόσφατο παρελθόν (1644/22 - 2 - 2013, 1674/25 - 2 - 2013, 4341/4 - 6 - 2013, 4 609/14 - 6 - 2013) σχετικά με τον διαγωνισμό του ΕΟΠΥΥ για την διαχείριση των συνταγών μας , δεν έχουμε ακόμη πάρει απάντηση για το εάν έχει τελειώσει ο διαγωνισμός και για το ποια είναι η πορεία του θέματος αυτού, αφού όπως έχουμε επανειλημμένως δηλώσει, δεν είμαστε διατεθειμένοι να σηκώνουμε επ ’ αόριστο το βάρος της πληρωμής του ελέγχου των συνταγών το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη αναλάβει ο Οργανισμός σας .
 Επειδή η γενική συνέλευση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, αποφάσισε μετά τις 15 - 7 - 2013 να μην χρηματοδοτήσει πλέον τον έλεγχο των συνταγών μας , παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν, για την πορεία του διαγωνισμού του ελέγχου των συνταγών μας και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα αυτό.

για τον Φ.Σ.Α.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ